Posty w tagu

mars


Terraformacja Marsa jest zagadnieniem poważnym i coraz częściej pojawiającym się w różnego rodzaju opracowaniach. Wiele mądrych osób stara się opisywać w jaki sposób ludzkość w przyszłości będzie mogła rozpocząć procedurę Terraformacji. The planet Mars, while cold and arid today, once possessed a warm and wet climate, as evidenced by extensive fluvial features observable on its surface. It …