W Diablo 2 Resurrected dosyć szybko wejdziemy w posiadanie potężnego artefaktu, zwanego kostką Horadrimów. Dzięki niej będziemy w stanie stworzyć wiele przedmiotów lub też ulepszyć te posiadane. Sprawne użytkowanie kości bardzo ułatwi grę, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności.

Kostka Horadrimów w Diablo 2 Resurrected jest przedmiotem, dzięki któremu możemy łączyć różne przedmioty, by uzyskać inne. Dotyczy to głównie run, klejnotów oraz mikstur, ale istnieje sporo bardzo przydatnych trików, dzięki którym można sobie ułatwić życie. Przykładowo nie jest głupim pomysłem noszenie przy sobie kostki horadrimów i trzymanie tam przedmiotów, które inaczej zajmowałyby miejsce w plecaku. Kostka zajmuje 4 miejsca, a w środku mamy ich aż 12! Możemy więc do środka wsadzić mikstury wytrzymałości (których użytkowanie się stackuje, więc używając 6 mikstur macie nieograniczoną wytrzymałość na 3 minuty), książki do identyfikacji oraz z portalami. Albo przedmioty, których używacie zamiennie w zależności od sytuacji. Lub też dodatkowe, awaryjne mikstury, które wyciągniemy w momencie zużycia wszystkich poprzednich, a nie chce nam się jeszcze wracać do miasta. A to tylko jedno ze sposobów wykorzystania, gdyż najważniejszym jest dalej łączenie przedmiotów. Poniżej więc lista możliwych receptur, wraz z podziałem na kategorie oraz krótkim komentarzem, jeżeli będzie potrzebny.

Mikstury

Najważniejszą funkcją kostki jest łączenie mikstur w mikstury

3 mikstury życia + 3 mikstury many + 1 wyszczerbiony kryształ (dowolny) = 1 mniejsza mikstura odnowienia

3 mikstury życia + 3 mikstury many + 1 kryształ (dowolny) = 1 mikstura pełnego odnowienia (leczy 100% many i pkt życia)

3 mniejsze mikstury odnowienia = 1 mikstura pełnego odnowienia (leczy 100% many i pkt życia)

Runy

Za pomocą kostki możesz zmieniać runy na inne, dzięki czemu w momencie, kiedy posiadasz za dużo słów jednego rodzaju, możesz część z nich zamienić na inne. Jeżeli dopiero zaczynasz grę, to wydaje się to Tobie zbyt trywialne, ale uwierz mi – na wyższych poziomach trudności będziesz chciał tworzyć zdania z run, a do tego często będziesz potrzebować rzadszych z nich.

3 El = 1 Eld

3 Eld = 1 Tir

3 Tir = 1 Nef

3 Nef = 1 Eth

3 Eth = 1 Ith

3 Ith= 1 Tal

3 Tal = 1 Ral

3 Ral = 1 Ort

3 Ort = 1 Thul

3 Thul + 1 Wyszczerbiony Topaz = 1 Amn

3 Amn + 1 Wyszczerbiony Ametyst = 1 Sol

3 Sol + 1 Wyszczerbiony Szafir = 1 Shael

3 Shael + 1 Wyszczerbiony Rubin = 1 Dol

3 Dol + Wyszczerbiony Szmaragd = 1Hel

3 Hel + 1 Wyszczerbiony Diament = 1 Io

3 Io + 1 Uszkodzony Topaz = 1 Lum

3 Lum + 1 Uszkodzony Ametyst = 1 Ko

3 Ko + 1 Uszkodzony Szafir = 1 Fal

3 Fal + 1 Uszkodzony Rubin = 1 Lem

3 Lem + 1  Uszkodzony Szmaragd = 1 Pul

2 Pul + 1 Uszkodzony Diament = 1 Um

2 Um + 1 Topaz = 1 Mal

2 Mal + 1 Ametyst = 1 Ist

2 Ist + 1 Szafir = 1 Gul

2 Gul + 1 Rubin = 1 Vex

2 Vex + 1 Szafir = 1 Ohm

2 Ohm + 1 Diament = 1 Lo

2 Lo + 1 Topaz bez skazy = 1 Sur

2 Sur + 1  Ametyst bez skazy = 1 Ber

2 Ber + 1 Szafir bez skazy = 1 Jah

2 Jah + 1 Rubin bez skazy= 1 Cham

2 Cham + 1 Szmaragd bez skazy = 1 Zod

Kryształy

Awansowanie kryształów w kostce jest jej najważniejszą funkcją, której używać powinieneś od samego momentu pozyskania kostki. Ogólna zasada jest bardzo prosta:

3x takie same kryształy o tej samej jakości = 1x kryształ o wyższej jakości

Czyli łącząc trzy uszkodzone diamenty, otrzymacie jeden diament, łącząc trzy diamenty zwykłe, otrzymacie diament bez skazy.

To samo dotyczy czaszek, trzy czaszki o takim samym poziomie dają czaszkę na wyższym poziomie.

Biżuteria

Pierwsze dwie receptury idealnie sprawdzą się jak masz dużo kasy i możesz poświęcić znajdowane naszyjniki i pierścienie.

3x magiczny pierścień = 1x losowy magiczny amulet

3x magiczny amulet = 1x magiczny pierścień

Z tym, że poziom pierścienia liczy się według wzoru: poziom postaci * 0,75, czyli postać na 60 poziomie stworzy błyskotkę na poziomie 45 lub niższym.

Poniższe receptury są jednak ciekawsze i mogą Tobie uratować życie:

1x dowolny pierścień + idealny szmaragd + antidotum = Jadeitowy Pierścień (odporność na trucizny 21 – 30%)

1x dowolny pierścień + idealny rubin + eksplodująca mikstura = Granatowy Pierścień (odporność na ogień 21 – 30%)

1x dowolny pierścień + idealny szafir + mikstura odtajania = Kobaltowy Pierścień (odporność na zimno 21 – 30%)

1x dowolny pierścień + idealny topaz + 1 mikstura odnowienia = Koralowy Pierścień (odporność na pioruny 21 – 30%)

1x idealny ametyst + 1x idealny diament + 1x idealny szmaragd + 1x idealny rubin + 1x idealny szafir + 1x idealny topaz + 1x dowolny amulet = Pryzmatyczny Amulet (16 – 25% odporności na wszystko)

Triki i Sztuczki

Poniżej parę receptur, które w mniejszym lub większym stopniu ułatwiają życie:

3x idealne czaszki + 1x rzadki przedmiot + Kamień Jordana = dodanie jednego gniazda do rzadkiego przedmiotu (z kostki)

1x idealna czaszka + 1x rzadki przedmiot + Kamień Jordana = Inny rzadki przedmiot wysokiej jakości tego samego typu

6x idealnych czaszek + 1x rzadki przedmiot = 1x losowy rzadki przedmiot tego samego typu

3x dowolne idealne kryształy (lub 3 idealne czaszki) + magiczny przedmiot = inny magiczny przedmiot tego samego typu

1x Runa Hel + 1x Zwój magicznego portalu + dowolny przedmiot z zapełnionymi gniazdami = usunięcie wszystkich przedmiotów z gniazd (uwaga niszczy to wszystkie zamieszczone runy i kryształy)

2x kołczany z bełtami = 1x kołczan ze strzałami (i odwrotnie)

1x włócznia + 1x kołczan ze strzałami = 1 paczka z Oszczepami do rzucania (niemagicznymi)

1x topór + 1x sztylet = 1x paczka toporków do rzucania (niemagicznymi)

Bronie

Za pomocą poniższych receptur jesteś w stanie manipulować broniami:

4x mikstury życia (dowolne) + 1x dowolny rubin + 1x magiczny miecz = Magiczny miecz wyssania życia

1x diament + 1x laska (dowolny) + 1x kris (dowolny) 1x pas (dowolny = 1x Broń drzewcowa ze wzmocnieniem ataku +60 – 80%. Broń drzewcowa to między innymi halabarda, partyzanta, kosa itp.

3x dowolne normalne kryształy (lub czaszki) + 1x normalna broń z gniazdami = 1x magiczna broń z gniazdami – bardzo fajny przepis, żeby np. stworzyć mocniejszą wersję sprzętu z gniazdami. Wynikowa broń będzie miała jedno lub dwa gniazda

3x dowolne wyszczerbione kryształy (lub czaszki) +1x magiczna broń = 1x magiczna broń z gniazdami – ponownie bardzo fajna formuła pozwalająca dodać gniazda w magicznej broni (1 lub 2). Uwaga jednak, wszelkie umiejętności z broni zostaną wylosowane ponownie

1x Runa Ral + 1x Runa Amn +1x Perfekcyjny Ametyst + Normalna Broń = Broń z gniazdami tego samego typu (może otrzymać aż 6 gniazd, ale pamiętajcie że nie każda z broni może mieć ich aż tyle)

1x Runa Eld + 1 wyszczerbiony kryształ (dowolny) + broń niskiej jakości = Broń normalnej jakości tego samego typu

1x Runa Ral + 1x Runa Sol + 1x Perfekcyjny Szmaragd + Normalna unikalna broń = Ulepszona wersja unikalnej broni (np. zmienia Axe na Cleaver)

1x Runa Ort + 1x Runa Amn + 1x Idealny Szaifr + 1x podstawowa rzadka broń = ulepszona rzadka broń

1x Runa Fal + 1x Runa Um + 1x Idealny Szafir + Ulepszona rzadka broń = idealna rzadka broń

1x Runa Ort + Broń = Naprawiona broń, nie działa na przedmioty eteryczne, ale w sumie ta funkcja się przydaje

1x Runa Ort + wyszczerbiony kryształ + broń = naprawiona i naładowana broń (o ile ma ładunki)

Pancerze

Podobnie jak wyżej, za pomocą receptur możesz manipulować pancerzami:

1x magiczna tarcza + 1x pałka z kolcami+ 2x czaszka (dowolna) = magiczna tarcza cierni (oddająca obrażenia)

1x runa Ral + 1x runa Thul + 1x Idealny Szmaragd + normalny hełm = hełm z gniazdami tego samego typu (do trzech gniazd)

1x runa Tal + 1x runa Amn + 1x idealny Rubin + Normalna tarcza = tarcza z gniazdami tego samego typu (do czterech gniazd, chyba że dany model tarczy ma mniejszą maksymalną ilość gniazd)

1x runa El + 1x runa Shael +1x idealny diament + 1x normalny unikalny pancerz = ulepszona wersja pancerza

1x runa Ko + 1x runa lem + 1 idealny diament + 1x ulepszony unikalny pancerze = elitarna wersja ulepszonego pancerza

1x runa Ral + 1x runa Thul + 1x idealny ametyst + normalny podstawowy rzadki pancerz = ulepszona wersja rzadkiego pancerza

1x runa Ko + 1x runa Pul + 1x idealny ametyst + ulepszony rzadki pancerz = Elitarny rzadki pancerz

1x runa Ral + 1x dowolny wyblakły kryształ + pancerz = naprawiony i odnowiony pancerz

Sekretny Krowi Poziom

Po zabiciu Baala (w dodatku) lub Diablo (bez dodatku) jesteś w stanie raz ukończyć krowi poziom oraz pokonać krowiego króla, który posiada bardzo dużą szansę upuszczenia potężnych przedmiotów.

Podsumowanie

To byłyby wszystkie i najważniejsze receptury z Kostki Horadrimów w Diablo 2 Resurrected. Zachęcam do regularnego zaglądania do wpisu w momencie, kiedy będziecie chcieli coś poprawić w swoim sprzęcie. Zbierane przedmioty często służą do wielu innych rzeczy, temu zwłaszcza kryształy i czaszki warto trzymać na później. Jeżeli jakaś receptura mi umknęła, to dajcie znać w komentarzu.

3 komentarze

 1. Piotr Puzio
  6 października 2021
  Odpowiedz

  Krowi poziom można już otwierać kilkakrotnie, wystarczy ponownie udać się po nogę

  • 6 października 2021
   Odpowiedz

   Dzięki wielkie za sprostowanie, nie testowałem

 2. Karol
  15 września 2022
  Odpowiedz

  Witam
  Historia wygląda tak: grałem, skompletowałem kostur z przyległościami, przekonwertowałem w kostce, poszedłem do ostatniego grobu i mnie ukatrupili. Wziąłem ożywioną Amazonkę, poszedłem odzyskać z truposza co moje i… zawiesił się komputer 😉
  Po ponownym uruchomieniu nie znalazłem żadnego elementu laski Horadrimów. Przeszedłem wszystkie etapy lokacji kilka razy i nic. W Zadaniach, wszystko mam oznaczone jako wykonane ale bez laski nie mogę się dostać do grobowca Tal Rash’a, pobawić się z Durielem 😉
  Jak odzyskać laskę Horadrimów i pozostałe elementy? W najgorszym wypadku, może jest jakiś cheat, by ją zdobyć lub przedostać się wprost do Duriela lub do następnego etapu.
  Przeszukałem poradniki i fora ale jedyne co znalazłem to poradę, by zrobić etap od początku i odzyskać utracone elementy. Ale to NIE DZIAŁA.
  POMOCY!!!
  Karol

Zostaw Komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzednio Diuna Imperium - recenzja insertu e-Raptor
Następny Diablo 2 Resurrected - Recenzja - Blizzard wreszcie to zrobił!